PROJEKT

Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama

OS-MI

KK.01.1.1.04.0006

Sveučilište u Zagrebu
GEOTEHNIČKI FAKULTET
Hallerova aleja 7, HR – 42000 Varaždin
Tel: + 385 (0)42 408 900
Fax: + 385 (0)42 313 387
OIB: 16146181375
Email: ured.dekana@gfv.unizg.hr
www.gfv.unizg.hr

PROJEKT OS-MI

Naziv korisnika: Sveučilište u Zagrebu, GEOTEHNIČKI FAKULTET
Voditeljica projekta: Doc.dr.sc. Ivana Grčić
Ukupna vrijednost projekta: 8.518.482,20 kuna
EU sufinanciranje projekta: 6.056.339,23 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 20.12.2019. – 20.12.2022.
E-mail adresa projekta: os-mi@gfv.unizg.hr

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt je usmjeren na razvoj tehničkog rješenja solarne fotokatalize, kao 4. stupnja pročišćavanja voda u cilju maksimalnog smanjenja rizika po okoliš.

Intenzifikacija procesa solarne fotokatalize uključuje razvoj gotovih fotokatalitičkih oblika iz nanokompozita TiO2/CNT i primjenu aditivnih tehnologija.

Na principima kružnog gospodarstva, razvit će se tehnologija proizvodnje CNT-a kao novog proizvoda iz otpada. Integralni pristup inženjerstvu okoliša zaokružuje rješavanje problematike mikroonečišćivala prisutnih u površinskim vodama i izlaznim tokovima s pročistača.

PARTNERI NA PROJEKTU

Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE