KORISNIK PROJEKTA OS-MI

Sveučilište u Zagrebu

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Hallerova aleja 7, HR – 42000 Varaždin
OIB: 16146181375

Tel: + 385 (0)42 408 900
Fax: + 385 (0)42 313 387
ured.dekana@gfv.unizg.hr
gfv.unizg.hr

E-mail adresa projekta OS-MI: os-mi@gfv.unizg.hr

PARTNERI NA PROJEKTU OS-MI

Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE