Doc.dr.sc. Mario Gazdek

Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin

CURRICULUM VITAE

Opis znanstvene i stručne djelatnosti

MB MZOS: 259342

OSOBNE STRANICE
Researchgate
Scholar Google

OBRAZOVANJE
2003. – 2009. Doktorat znanosti, Tehničke znanosti, polje Građevinarstvo, grana Geotehnika, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (datum obrane 5.11.2009.)
1998. – 2003. Magistar znanosti, Tehničke znanosti, polje Građevinarstvo, grana Geotehnika, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (datum obrane 17.3.2003.)
1993. – 1998. Diplomirani inženjer geotehnike, polje Građevinarstvo, grana Geotehnika, na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (datum obrane 10.7.1997.)

ZAPOSLENJE
2015. – danas: docent na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Prethodna zaposlenja
1998. – 2015. znanstveni novak, asistent i viši asistent na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

NASTAVNE AKTIVNOSTI
Asistent u nastavi iz kolegija: Geofizika, Primijenjena geofizika, Geotehnička opažanja (1998. – 2015.).
Nositelj/su-nositelj kolegija: Geofizika, Primijenjena geofizika, Mehanika stijena, Dinamika tla i protupotresno inženjerstvo (od 2015.), Rudarska istraživanja (od 2019.).
Podpovršinska istraživanja, Geofizika u inženjerstvu okoliša (Doktorski studij, 2019. – ).

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SASTANAKA
Organizacijski odbor 7. savjetovanja Hrvatskog geotehničkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 

OBVEZE U USTANOVI
Voditelj geotehničkog laboratorija, Koordinator za geofizička istraživanja, koordinator za pomoć studentima i razvoj karijera, član uređivačkog odbora časopisa “Inženjerstvo okoliša”, predsjednik Etičkog povjerenstva, član XVI. Sektorskog vijeća Temeljne tehničke znanosti. 

ČLANSTVA
HGD-CGS (Hrvatsko geotehničko društvo), ISRM (Međunarodno društvo za Mehaniku stijena), ISSMGE (Međunarodno društvo za Mehaniku tla i Geotehničko inženjerstvo), EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers), HSGI (Hrvatski savez građevinskih inženjera) DGIT (Društvo građevinskih inženjera i tehničara) Varaždin, HDIG (Hrvatsko društvo inženjera geotehnike).