Izv.prof.dr.sc. Ivan Kovač

Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin

CURRICULUM VITAE

Opis znanstvene i stručne djelatnosti

Ivan Kovač rođen je u Varaždinu, 1963. godine. Diplomirao je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine. Sljedeće dvije godine bio je zaposlen u kamenolomu dolomita.

Od 1990. godine zaposlen je na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i uglavnom se bavi primjenom statističkih i geostatističkih metoda u inženjerstvu okoliša, posebno u praćenju i analizi kvalitete podzemne vode.

Magistrirao je  na Prirodoslovno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 1995. godine, a doktorirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine.

U znanstveno-nastavno zvanje docent izabran je u prosincu 2005. godine. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor izabran je u studenom 2019. godine.

Rezultate svog znanstveno-istraživačkog rada dr.sc. Ivan Kovač je objavio u dvadeset (20) znanstvena rada od kojih su tri (3) objavljena, a jedan (1) prihvaćen za objavljivanje u časopisima citiranim u tercijarnim publikacijama, četiri (4) u časopisima citiranim u sekundarnim publikacijama, četiri (4) u časopisima izvan CC-a i SCI-ja te izvan drugih značajnih baza, tri (3) u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova, četiri (4) u zbornicima s domaćih skupova i jedan (1) sažetak u knjizi sažetaka s međunarodnog znanstvenog skupa.

Sudjelovao je na šest (6) međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, izlagao je na tri (3) međunarodna i tri (3) domaća znanstvenih skupova.

Aktivno je sudjelovao u realizaciji tri (3) međunarodna i pet (5) domaćih znanstvenih projekata. Član je Izdavačkog odbora časopisa Radovi Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu, HAZU (član odbora od 2016. godine).