Izv.prof.dr.sc. Domagoj Vrsaljko

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska 16, 10000 Zagreb

CURRICULUM VITAE

Opis znanstvene i stručne djelatnosti

OBRAZOVANJE

2008. – Doktorirao

2001. – Diplomirao

ZAPOSLENJE

2015. – danas: Izv.prof.dr.sc. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

PROFESIONALNI INTERESI I ČLANSTVA

1. Society of Plastics Engineers (SPE) – član
2. Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju (HDMT) – član
3. Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) – član
4. Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija (AMACIZ) – član
5. Redoviti član Znanstvenog vijeća za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

PROJEKTI

MEĐUNARODNI 

 1. Hrvatsko-francuski program „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za 2017./2018. “Plasma technology for the development of polymeric materials for catalytic microreactors”; bilateralni IRCP Paris Tech – FKIT
  Voditelj projekta u Hrvatskoj: Domagoj Vrsaljko (FKIT, Sveučilište u Zagrebu), voditelj projekta u Francuskoj: Cédric Guyon (IRCP Paris Tech).

 2. Bilateralni znanstveno-istraživački projekt: „Nanostrukturirani TiO2 za fotokatalitičku razgradnju organskih onečišćivala u vodi uz sunčevo zračenje i fotokatalizu potpomognutu ultrazvukom“ 2014.
  Voditelj projekta u Hrvatskoj: Ivana Grčić (FKIT, Sveučilište u Zagrebu), voditelj projekta u Sloveniji: Albin Pintar (Kemijski inštitut).

 3. Hrvatsko-francuski Program “Cogito” Partnerstvo Hubert Curien 2013./2014. „Primjena plazma tehnologija u katalitičkim procesima obrade otpadnih voda“ ; bilateralni Chimie ParisTech – FKIT
  Voditelj projekta u Hrvatskoj: Ivana Grčić (FKIT, Sveučilište u Zagrebu), voditelj projekta u Francuskoj: Michael Tatoulian (Chimie ParisTech).

 4. Schaefer Kalk “Study of spherical CaCO3 filler addition on properties of high -quality polymer composites”, 2011-2012
  Voditelj: Domagoj Vrsaljko.

 5. NZZ PostDoc projekt “Surface and interface phenomena in nanoparticulate filled composites”, 2010. Loughborough University, Department of Materials – UK
  Voditelj: Domagoj Vrsaljko.

 6. SOLVAY S.A. „Application of Coated PCC (cPCC) Nanofillers in Immiscible SAN/EPDM Blend (Styrene-co-Acrylonitrile/Ethylene Propylene Diene)“, 2004-2007. SOLVAY – Belgija
  Voditelj: Zlata Hrnjak-Murgić, koordinatori: Vera Kovačević (FKIT) i Karine Cavalier (Solvay).

 7. SOLVAY S.A. „Silane Pre-treated PCC ( SILANEpPCC) for Polyurethane (PU) Sealants and Adhesives“, 2004-2007. SOLVAY – Belgija
  Voditelji: Sanja Lučić Blagojević i Mirela Leskovac, koordinatori: Vera Kovačević (FKIT) i Karine Cavalier (Solvay).

 8. SOLVAY S.A. “Microcomposites and Nanocomposites In Adhesive Products” 2003-2004. SOLVAY – Belgija
  Voditelj: Vera Kovačević.

NACIONALNI 

 1. 3Dmicroreactors “Razvoj materijala za 3D tiskanje mikroreaktora”
  Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo / Uspostavni projekt HRZZ 2015.–2018.
  Voditelj projekta: Domagoj Vrsaljko.

 2. “Inženjerstvo površina i međupovršina nanočestica u adhezijskim nanomaterijalima” Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, RH, 2006-2014
  Voditelj: Mirela Leskovac.

 3. Kolaborativni projekt: “Modifikacija površina i ekološki novi materijali”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, RH, 2003-2006.
  Voditelj projekta: Jasenka Jelenčić.

 4. “Mikrokompoziti, nanokompoziti i polimerne mješavine punjene česticama” 2002- 2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, RH
  Voditelj: Vera Kovačević.

 5. “Degradacija, modifikacija i stabilizacija polimernih materijala” 2001-2002. Ministarstvo znanosti i tehnologije, RH
  Voditelj: Jasenka Jelenčić.

STRUČNI 

 1. “Istraživanja i karakterizacija nove generacije adhezijskog proizvoda Metakema dodane vrijednosti – ljepila/brtvila na bazi silanom terminiranog poliuretana” Metakem, 2010-2011.
  Voditelj suradnje: Domagoj Vrsaljko.

 2. TP-03/125-28 “Proizvodnja dvokomponentnog negorljivog trajnoelastičnog kita za graditeljstvo” Ministarstvo, znanosti, obrazovanja i športa, RH 2004-2006.
  Voditelj:  Vera Kovačević.

 3. TP-B30/2003 “Mikrokompoziti i nanokompoziti u adhezijskim proizvodima”
  Ministarstvo znanosti i tehnologije, RH 2003-2005.
  Voditelj: Vera Kovačević.