Marija Lukić, mag.ing.cheming. ​

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

CURRICULUM VITAE

Opis znanstvene i stručne djelatnosti

Marija Lukić zaposlena je kao asistentica na Zavodu za mjerenje i automatsko vođenje procesa.

Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz kolegija Primjena i programiranje računala, Primijenjeno računarstvo i Osnove elektrotehnike.

Područje njenog znanstvenog djelovanja je dizajniranje i projektiranje mili/mikroreaktora s dodatkom statičkih miješala izrađenim tehnologijama aditivne proizvodnje (3D-ispis), opis prijenosa tvari i energije u milireaktorima, sinteza biodizela kao i općenito reakcije u višefaznim nemješljivim sustavima.