Dr.sc. Andreja Gajović

Laboratorij materijala za konverziju energije i senzore, Zavod za fiziku materijala
Institut Ruđer Bošković
Bijenička 54, 10000 Zagreb ​

CURRICULUM VITAE

Opis znanstvene i stručne djelatnosti

Radno mjesto: Znanstveni savjetnik, voditelj laboratorija (Laboratorij materijala za konverziju energije i senzore)

Opis poslova:

  • Istraživanje nanostruktura metalnih oksida za različite primjene uključujući fotonaponske uređaje, fotokatalizatore i senzore.
  • Primjena različitih tehnika sinteze i karakterizacije s naglaskom na Ramanovu spektroskopiju i elektronsku mikroskopiju (SEM i TEM).
  • Organizacija eksperimentalnog rada laboratorija većinom usmjerenog na istraživanje nanostruktura metalnih oksida.
  • Prijavljivanje na natječaje za projekte, te vođenje i sudjelovanje u različitim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i primjenjenim projekatima.