Dr.sc. Krunoslav Juraić

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

CURRICULUM VITAE

Opis znanstvene i stručne djelatnosti

Trenutno znanstveni suradnik u Laboratoriju materijala za konverziju energije i senzore, Zavod za fiziku materijala, Institut Ruđer Bošković.

Znanstveni rad započeo na Institutu Ruđer Bošković kao stručni suradnik i stipendist tvornice “Solarne ćelije” iz Splita, a kasnije kao stručni suradnik na FP 6 projektu LPAMS.

Znanstveni rad se odnosio na:

 • mjerenje i modeliranje optičkih osobina tankih slojeva silicija za fotonaponsku konverziju (mjerenje trans-mitance i reflektance)

 • mjerenje kvantne efikasnosti solarnih ćelija

 • računalno modeliranje tankoslojnih solarnih ćelija silicija

Predmet istraživanja doktorskog rada bile su strukturne i optičke osobine tankih filmova amorfno-nanokristalnog silicija pripremljenih PECVD metodom, te primjena u tankoslojnim solarnim ćelijama.

Istraživanje nakon doktorata odnosilo se na utjecaj grijanja nakon depozicije na strukturna i optička svojstva a-nc-Si:H i ZnO tankih filmova pripremljenih magnetronskim rasprašenjem.

Tijekom poslijedoktorskog usavršavanja na SAXS liniji sinhrotrona Elettra (TU Graz) koristio metode raspršenja X-zraka pod malim kutom (GISAXS, GIWAXS, XRR) za karakterizaciju tankih filmova.

Bio je uključen u nekoliko projekata vezanih za instrumentaciju:

 • planiranje i izgradnju novog eksperimentalnog postava za GISAXS eksperiment {razvoj korisničkog sučelja za upravljanje  eksperimentalnom linijom te pojedinim eksperimentalnim uređajima u Labview-u

 • razvoj sustava za automatsko prikupljanje i obradu eksperimentalnih slika.

Po povratku na Institut Ruđer Bošković nastavio razvoj i nadogradnju eksperimentalnog postava za depoziciju tankih filmova magnetronskim rasprašenjem. Znanstveni rad vezan je za istraživanje nanomaterijala u formi tankog filma za primjenu u solarnim ćelijama i senzorima.

Eksperimentalne tehnike:

 • priprema tankih filmova metodom magnetronskog rasprašenja: Si, ZnO, Ti,

 • optička spektroskopija tankih filmova,

 • UV-VIS apsorpcija,

 • Foto-termalna otklonska spektroskopija,

 • Raspšršenje X-zraka pod malim kutom,

 • GISAXS, GIXRD, XRR na tankim filmovima.

Voditelj IRB-ovog tima u okviru IRI projekt: “Unapređenje solarnih ćelija i modula kroz aktivnosti istraživanja i razvoja” (EU-Strukturni fondovi, prijavitelj tvrtka Solvis iz Varaždina).