Izv.prof.dr.sc. Ivan Brnardić

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ulica narodnih heroja 3, 44000 Sisak

CURRICULUM VITAE

Opis znanstvene i stručne djelatnosti

Izv.prof.dr.sc. Ivan Brnardić zaposlen je na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (MF). Diplomirao i magistrirao je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije gdje i doktorira 2009. godine. Od 2000. do 2010. zaposlen je na Zavodu za fizikalnu kemiju istog fakulteta, a od 2010. zapošljava se na MF-u gdje je izabran za docent, a 2016. god. za izvanrednog profesora u području Tehničkih znanosti polje Kemijsko inženjerstvo.

Primarno područje njegovih istraživanja su razvoj, karakterizacija i primjena kompozita i nanokompozita te industrijska ekologija i održivi razvoj u metalurškoj industriji. Bio je suradnik na 7 međunarodnih i 4 domaća znanstvena projekta. Kao autor i/ili koautor objavio je 25 znanstvenih radova u tercijarnim te 23 rada u sekundarnim publikacijama, zbornicima međunarodnog i domaćeg skupa.

Predlaganjem programa i uvođenjem novih kolegija sudjelovao je u izradi revidiranog nastavnog plana i programa preddiplomskog i diplomskog studija Metalurgije na MF-u gdje izvodi nastavu iz više kolegija na dva preddiplomska i diplomskom studiju.

Aktivno je sudjelovao u izradi programa novog Sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, Fakulteta strojarstva i brodogradnje i MF-a na kojem izvodi nastavu iz dva kolegija. Bio je mentor preko 10 završnih i diplomskih radova, 1 doktorskog rada te 1 doktorskog rada u izradi.

U razdoblju 2017.-2019. god. bio je Predstojnik zavoda za procesnu metalurgiju, od 2011.- god. član je stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Ekoinženjerstva, a od 2018.- god. član je upravnog odbora Hrvatskog društva za keramičke materijale.