Dr.sc. Denis Težak

Administrator na projektu OS-Mi
Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin

CURRICULUM VITAE

Opis znanstvene i stručne djelatnosti

Dr.sc. Denis Težak rođen je 26. prosinca 1984. godine u Varaždinu. Od 2003.-2010. studirao je na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje: Diplomirani inženjer geotehnike. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 2010. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 01. travnja 2010. godine zaposlen je na Geotehničkom fakultetu kao stručni suradnik na izradi rudarskih projekata, pod vodstvom prof.dr.sc. Josipa Meseca i kao voditelj geodetske terenske ekipe. 2011. godine zapošljava se na radno mjesto asistent na Geotehničkom fakultetu. Održava vježbe iz predmeta: Stabilnost kosina, Projektiranje u rudarstvu, Miniranje, Podzemne prostorije i Eksploatacija mineralnih sirovina. Pomogao je prilikom izrade brojnih diplomskih i završnih radova te je neposredni voditelj prilikom izrade završnih radova.

Od 01. listopada 2017. do 01. kolovoza 2019. na Geotehničkom fakultetu zaposlen je na radno mjesto stručni suradnik u nastavi iz predmeta iz grane rudarstvo na preddiplomskom studiju Inženjerstvo okoliša i Geoinženjerstvo, te na diplomskom studiju Geoinženjerstva.

Od 10. veljače 2020. godine radi na Geotehničkom fakultetu kao administrator na projektu Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi), KK.01.1.1.04.0006, voditeljice Doc.dr.sc. Ivane Grčić.

Od 2010. do 2017. godine obnašao je funkciju predsjednika Povjerenstva za izradu nastavne strukture preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Inženjerstva okoliša, te doktorskog studijskog programa Inženjerstva okoliša. Od 2015. godine član je Hrvatskog društva inženjera geotehnike.

Autor je i koautor niza znanstvenih i stručnih radova iz područja miniranja, rudarstva, geodezije i geotehnike te srodnih područja.
Od 2010. godine voditelj je geodetske terenske ekipe i raznih stručnih istraživanja. Također, u svojem dosadašnjem radu bavio se nabavom potrebnih instrumenata i programa za provedbu znanstvenih i stručnih projekata, te je bio voditelj cjelokupne administracije projekata. Bavi se i projektiranjem izvangradskih i gradskih cesta, projektiranjem kanalizacije i vodovoda, projektiranjem i sanacijom klizišta, te modeliranjem terena-DMT.

Suradnik je na nizu znanstvenih projekata, elaborata i mjerenja iz područja miniranja, rudarstva, geodezije i geotehnike te srodnih područja.
U svom znanstvenom radu aktivno se služi engleskim jezikom i posjeduje osnovno znanje iz njemačkog jezika. Aktivno se služi Microsoft Office alatima, te aplikacijama i programima: AutoCad Civil 3D, CGSplus 2015 Plateia, StudioArs Series 8.1 DSL_FLS Utility GeoStudio 2012, Incli 2, GEO8, CorelDRAW, Topcon Link, Prolink, T7D, Fortran i Tsoft.

Oženjen je i otac dvoje djece, Lare i Lea.