Odluka o osnivanju Upravnog vijeća projekta na projektu “Otpad & Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi)”, KK.01.1.1.04.006

Na temelju Sporazuma o partnerstvu od 21. rujna 2017. godine (klasa: 641-01/17-01/12, Urbroj: 2186-73-01-17-3) potpisanog između Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (GFV) – Korisnik, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT) – Partner 1, Instituta Ruđer Bošković (IRB) – Partner 2 i Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (MF) – Partner 3, Upravno vijeće osniva se po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Upravno vijeće predstavlja upravljačko tijelo projekta koje donosi odluke od značaja za ispunjenje prava i obveza Korisnika i Partnera vezano uz provedbu Projekta.

Upravno vijeće sastoji se od sedam članova:

Doc.dr.sc. Ivana Grčić, predsjednica (GFV)
Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić (GFV)
Doc.dr.sc. Mario Gazdek (GFV)
Izv.prof.dr.sc. Domagoj Vrsaljko (FKIT)
Prof.dr.sc. Vesna Tomašić (FKIT)
Dr.sc. Andreja Gajović (IRB)
Izv.prof.dr.sc. Ivan Brnardić (MF)

Pridruženi član Upravnog vijeća je osoba zaposlena na mjesto administratora na instituciji Korisnika, dr.sc. Denis Težak.